Schoolraad

Wat is de schoolraad

  • Bestaat uit leden van het schoolbestuur, personeel, ouders en lokale gemeenschap
  • Heeft inspraak en adviesbevoegdheid over het dagelijkse schoolgebeuren
  • Buigt zich over de wettelijke aspecten van het schoolleven

Samenstelling

Schoolbestuur

Martin Mollemans en Jan Van den Heuvel


Directie

Ann Jespers


Personeel

Annelies Mertens en Liesbeth Pellegrims


Ouders

Ward Vermeiren en Stijn De Hondt


Lokale gemeenschap

Machteld Verbruggen en Pieter Annaert

Scroll naar boven